"Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan!"


Gödöllői Garabonciás Alapítvány

Cím: 2100 Gödöllő, Batthyány u. 32.

Bírósági ügyiratszám: Ph.60213/1999. Módosítás: 2003. október 14.
Adószám: 18685657-1-13
Bankszámlaszám: 10400494-04903015-00000000

Az alapítvány célja, hogy a Damjanich János Általános Iskolában tanuló tehetséges gyermekeket segítse, a magyar kulturális hagyományokat őrizze és ápolja.

Célfeladatai:
Tehetséggondozás,
Hagyományőrzés,
Idegen nyelvű oktatás fejlesztése,
Kulturális és tanulmányi programok szervezése, támogatása,
Sport- és szabadidős program lebonyolítása, támogatása,
Technikai eszközök biztosítása.

Elsődleges célunk, hogy az osztálykirándulások, táborok programjait egységesen minden tanulónk részére biztosítsuk, rászorultságtól függetlenül.
Az alapítvány hagyományként a támogatói részére jótékonysági rendezvényt szervez a „GARABONCIÁSOK ESTJE” címen, ahol bemutatkoznak Garabonciás Színtársulat tagjai. A Színtársulat az iskola dolgozóiból, szülőkből, diákokból és iskolán kívüli támogató személyekből szerveződött amatőr társulat. A csoport működése egybecseng az iskola pedagógiai programjában kiemelten szereplő drámapedagógia, színjátszás, mint alternatív és gyermekközpontú pedagógiai eszközök alkalmazásával. A színtársulat azzal az elsődleges céllal jött létre, hogy az évente egy alkalommal megrendezésre kerülő, az alapítvány támogatói számára rendezett Alapítványi Esten színházi előadás keretében köszönje meg az adakozók adományait. Az előadásokban közreműködő amatőr színészek és az előadás rendezője szabadidejükben, ellenszolgáltatás nélkül hozzák létre a produkciókat. A díszletek és jelmezek nagy része vagy saját készítésű, vagy minimális anyagi ráfordítást igényel.


A színtársulatnak  az alapítvány számára eddig bemutatásra került előadásai:
2014. A három rabló (Thorbjörn Egner) – 4 előadás
2009. Galócza (Ivan Kusan)
2008. La Mancha lovagja (Wassermann – Leigh)
2007. 3:1 a szerelem javára (Szilágyi – Kellér)
2006. Egy csók és más semmi (Halász – Eisemann – Békeffi)
2005. Anconai szerelmesek (Vajda Katalin – Fábri Péter- Valló Péter)
2004. Erdei kalamajka (Kerényi Miklós Gábor)
2003. Ibolya (Molnár Ferenc)
2002. Úri jog (Heltai Jenő)
2001. Pipin (O’hirson – Schwarz)
2000. Vöasö (saját ötlet nyomán)
1999. Biobanya (meseparódai)