"Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan!"
 A bal egérgombot lenyomva mozgas A bal egérgombot lenyomva mozgassa az egeret arra, amerre nézni szeretne!

A Damjanich János Általános Iskola Gödöllő északkeleti részén, kertvárosi környezetben található. Iskolánk jelmondata, melyre pedagógiai programunkat is építettük: „Mindenki tehetséges valamiben.”

Ezt keressük gyermekeinkben és széleskörű programkínálatunkkal lehetőséget biztosítunk a kibontakozásra.

Nevelőtestületünk az átlagosnál magasabb képzettségű, többségében többdiplomás pedagógusokból áll, akik az általános iskolai nevelést és oktatást igénylő végzettség mellett rendelkeznek drámatanári, néptánc-pedagógusi, szakedzői, keramikus, szövő, bőrműves, népi –játszóház-vezetői stb… végzettséggel is.

Iskolánk alapfokú nevelést-oktatást folytat. A tanulókat az érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően felkészíti a középiskolai és egyéb továbbtanulásra. Intézményünk képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítést szervez.

A bal egérgombot lenyomva mozgassa az egeret arra, amerre nézni szeretne!

Pedagógiai Programunk sajátosságai:

 • Kézművesoktatás: A vizuális kultúra, kézművesség, életviteli témaköröket komplex módon tartalmazza, órarendbe építve 1-4. osztályig.
 • Órarendbe épített néptánc 1-4. osztályig, mely a kulturális értékek közvetítése mellett javítja a mozgást, testtartást.
 • Felső tagozatos drámapedagógiai szakkörök
 • Színjátszás
 • Akrobatikus torna, mely a társaikkal való szoros együttműködés mellett a rendezett mozgással segíti a tanulási tevékenységet
 • Vívás, úszás
 • Kompetenciafejlesztés: Báb-dráma
 1. Szövegértés-szövegalkotás
 2. Szociális –életviteli és környezeti kompetencia
 3. Életpálya-építés
 4. Matematika-logika
 5. IKT programok

Pedagógiai munkánk középpontjában a személyre szóló fejlesztés áll. Kiemelten kezeljük a továbbtanulási arányok javítását, a hátrányos helyzet csökkentését. Együttnevelési eredményeink alapján országos mintaként szolgálunk az OOIH képzési rendszerében.

A bal egérgombot lenyomva mozgassa az egeret arra, amerre nézni szeretne!