"Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan!"
      

Hagyományőrző Kézműves Program

Iskolánk jellegzetes és különleges színfoltja a Hagyományőrző Kézműves Program. A Pedagógia Programunk kiemelt és meghatározó része is egyben.

A gyerekek a kézműves órákon megismerkednek a jeles napok ünnepi szokásaival, a természet közelben élő emberek mindennapi, évszakok által meghatározott tevékenységeivel és a népi kismesterségek alapjaival.

Agyagoznak, szőnek, fonnak, textilből játékokat, használati tárgyakat készítenek, megtanulják a gyöngyfűzés különböző technikáit, nemezeléssel labdát, tarsolyt készítenek, a termések, növények felhasználását is megtanulják.

Kipróbálhatják a különböző hagyományos gyertyakészítési módokat, a különböző tájegységek tojásdíszítő hagyományait és ha lehetőség van rá, a bőrrel, vesszővel való munkára is sor kerülhet.

Az alsó tagozat első négy évében ugyanazokkal az anyagokkal dolgoznak a gyerekek, de egyre mívesebb, munkaigényesebb tárgyakat készítenek. Törekszünk arra, hogy ne öncélú dísztárgyakat, hanem játékokat, használati tárgyakat készítsünk. Kizárólag természetes anyagokat használunk, védve ezzel a természetet, környezetet. Ezen kívül megtanulják a gyerekek azt is, hogy a műanyagok, környezetkárosító anyagok nélkülözhetőek, és a saját kezük által készítette játékszer sokkal nagyobb öröm, mint a készen vett.

A kézműves, hagyományőrző, néprajzi ismereteket közvetítő órákon a gyerekek szinte észrevétlenül megismerik múltunkat, a népi kultúránk felbecsülhetetlen szellemi és tárgyi értékeit, ezzel élővé teszik, őrzik és továbbéltetik a magyarság évezredes hagyományait.

A gyerekek körében nagyon népszerű ez a tantárgy, szinte kivétel nélkül a kedvencek között szerepel. A szülők örömmel fogadják, hogy gyermekeik ilyen jellegű tevékenységekkel foglalkozhatnak az iskolában.