"Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan!"
   

Nézz körül a tornacsarnokban! A bal egérgombot lenyomva mozgasd az egeret arra, amerre nézni szeretnél!

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MUNKAKÖZÖSSÉG

A munkaközösség tagjai:

Testnevelést délelőtt tanítók:

Testnevelést délután tanítók:

1.a

Szekeres Györgyi

1.a

Szekeres Györgyi

1.b

Kőhler Ákosné

1.b

Kőhler Ákosné

1.c

Garancsi Krisztina

1.c

Garancsi Krisztina

2.a

Kőhler Ákos

2.a

Sibak Olga

2.b

Pintér Ágnes

2.b

Pintér Ágnes

2.c

Zimányi Norbertné

2.c

Monori Ágnes

3.a

Kőhler Ákosné

 

--------

3.b

Antali Judit

 

--------

3.c

Pintér Ágnes

 

--------

4.a

Keresztesi István

 

--------

4.b

Nagyné Cziczka Anita

 

--------

4.c

Ravasz Máté

 

--------

5.a

Keresztesi István

5.a

Nagyházi Zsuzsa

5.b

Horváth Mónika

5.b

Horváth Mónika

5.c

Ravasz Máté

5.c

Ravasz Máté

5.d

Kőhler Ákos

5.d

Kőhler Ákos

6.a

Ravasz Máté

6.a

Ravasz Máté

6.b

Keresztesi István

6.b

Nagyházi Zsuzsa

6.c

Horváth Mónika

6.c

Horváth Mónika

7.a

Kőhler Ákos

7.a

Horváth Mónika

7.b

Ravasz Máté

7.b

Nagyházi Zsuzsa

7.c

Keresztesi István

7.c

Keresztesi István

8.a

Keresztesi István

8.a

Nagyházi Zsuzsa

8.b

Kőhler Ákos

8.b

Kőhler Ákos

8.c

Ravasz Máté

8.c

Ravasz Máté

        

gyógytestnevelés,  mint feladat  a tanévben nem kerül ellátásra intézményünkben

Kiss Béla úszás

Napközis nevelők, mindennapos testnevelés

 

A tanév kiemelt feladatai:

 

A legfontosabb feladat, hogy biztosítsunk minél több sportolási lehetőséget a tanulók számára és a mozgás örömforrásként jelenjen meg számukra.

Fontosnak tartjuk az együttműködés, az egymásra figyelés, a kooperáció kialakítását fejlesztését, a közösségi nevelő hatást, amelyre a mozgásos tevékenység kiválóan alkalmas. A személyes példamutatással (bemelegítés, képességfejlesztés, technikai elemek bemutatása) erősíthetjük a gyerekekben a feladatok pontosabb végrehajtására törekvést és fokozhatjuk a belső motivációjukat. A közös élmények (csapatjátékok, sor-váltóversenyek, stb) erősíthetik a gyerekek motivációját a tanulásban is. A mozgásos tevékenység megtanítja őket a kudarc és a siker megélésére, elviselésére. A nonverbális kommunikáció fejlesztésére kialakítására, fejlesztésére is sok lehetőség van az órákon. A tanév során közel optimális körülmények között (tornaszobára nagy szükségünk lesz ezzel együtt az ideális lehetőségek eléréséhez) dolgozhatnak a kollégák. A tárgyi feltételek magas színvonala ellenére is kiemelten kezeljük a tömegsport rendezvényeken minél nagyobb létszámmal való részvételt. Ez már hagyománnyá vált iskolánkban (Belvárosi Napok futóverseny, Gyermek napi futóverseny). Idén is szeretnénk minél több iskolai házibajnokságot megszervezni.

Az edzéselvű mindennapos testnevelést (ETHT) öt tanévvel ezelőtt vezettük be (Gödöllő többi iskolájával egyszerre). Ez a projekt az alsó tagozaton kiválóan alkalmas a gyerekek megfelelő fejlesztésére. A 2011 őszén felmenő rendszerben megkezdett munka folytatásaként és a kormány döntése értelmében már valamennyi évfolyamon beindult a mindennapos testnevelés.

 A délelőtti órákat osztályszinten végzik a tanulók, melyek közül egy csoportbontású lesz. Ezzel kívánjuk a terhelés differenciálását a képességeknek megfelelően megvalósítani. A délutáni órák száma a hirtelen történt változások miatt a legtöbb évfolyamon radikálisan csökkent. Az összes évfolyamon biztosítani kell a mindennapos testnevelést. Sajnos a tornaterem lehetőségeinek korlátai miatt szükségessé vált a tornaszoba kialakítása. Emellett a tornaterem harmadolása is rendkívül fontos a tanulók és a kollégák számára is. Ez biztosíthatja a mindennapos testnevelés valóban mindennapos jellegét és annak a lehetőségét, hogy figyelembe lehessen venni a délutáni tanulási időt az alsó tagozaton. Ezért kérem az iskolavezetést, hogy a harmadoló függöny megvalósítását kezelje prioritásként!

A házirendet minden osztályban a szülőkkel is el kell fogadtatni és aláíratni.

 

¨       Az alsó és a felső tagozaton a felmérésekre egyaránt oda kell figyelni, mert ez a tanulók háttérképességeit mutatja meg és így könnyebb lesz a kiválasztás a versenyekre is a testnevelők számára. Három évvel ezelőtt újítottunk a felmérők területén alsóban és felsőben egyaránt. Ezeket végeztetik el a kollégák a tanév elején. Az edzéselvű testnevelés bevezetését követően egy speciális felmérő programot is bevezettünk, melynek segítségével a tanulókat képességeik alapján csoportokba soroltuk.

 

¨                   A NETFIT felmérő rendszert továbbra is el kell végeznünk a tanévben 2017. 04. 30-ig.

 

¨       A körzeti versenyekre való felkészülést már két éve felfuttattuk. Ezt szinten kell tartani. (Keresztesi István fogja össze a felső tagozaton a sportjátékokat). A csapatokat a verseny előtt úgy kell kijelölni, hogy elegendő idő jusson gyakorlásra. Nem mehet egyik tanulónk sem úgy versenyekre, hogy ne legyen felkészült.

 

¨       Iskolánk rendelkezik több garnitúra egyen felszereléssel (kivéve sportjátékok). Ha szükséges, a kísérő nevelő kötelessége verseny előtt az iskolai felelőstől (Kőhler Ákosné) a felszerelést átvenni, és a verseny után hiánytalanul visszaadni.

 

¨       Az iskolai családi napon sporttevékenység biztosítása a résztvevők számára. Ezt kiemelten kezeljük.

 

 

Az éves feladatok:

 

 

¨       Eredményes szereplés a diákolimpián az alábbi sportágakban:

 

SPORTÁG

FELELŐS

Játékos sportverseny (verseny rendezése is)

Ravasz Máté, Kőhler Ákos

Mezei futás

Pintér Ágnes, Kőhler Ákos

Úszás

Kiss Béla, Kőhler Ákos

Felső tagozat, atlétika

Keresztesi István, Ravasz Máté

Fiú – lány Labdarúgás, kosárlabda 5-8. évfolyamon

Ravasz Máté

Vívás

Keresztesi István

Labdarúgás alsó tagozaton

Keresztesi István

Az utazást a KLIK finanszírozásában kell megoldani a versenyekre.

 

 

¨       Eredményes szereplés az alábbi sportágakban:

 

SPORTÁG

FELELŐS

Bozsik program keretében labdarúgás (I-IV. kcs.)

Keresztesi István

Kobak program keretében kosárlabda (III-IV kcs.)

Ravasz Máté

 Az utazást a KLIK finanszírozásában kell megoldani a versenyekre.

 

 

¨       Eredményeink hirdetése, megjelenítése.

 

A sportversenyen elért eredményeket a hétfői iskolagyűlésen kihirdetjük. A felkészítő nevelő gondoskodik arról, hogy az iskola honlapjára is felkerüljenek az eredmények.

 

 

¨ Az iskolai sportkörök (szakkörök) eredményes működtetése.

 

Stabil létszám kialakítása, rendszerességre szoktatás, élményt nyújtó, eredményeket javító sportfoglalkozások tartása. Lehetőségeink meghaladják az éves órakeret 20%-át.

 

 

 

SPORTCSOPORT

ÓRASZÁM

FOGLALKOZÁSVEZETŐ

Vívás

2

Keresztesi István

Akrobatikus torna

1

Kőhler Ákos

Akrobatikus torna

1

Kőhler Ákosné

Labdarúgás (5-8. évfolyam)

1

Keresztesi István

Sportjáték, labdarúgás (1-3. évfolyam)

1

Keresztesi István

Kosárlabda

2

Ravasz Máté

Atlétika

2

Ravasz Máté

Kézilabda

1

Horváth Mónika

 

 

¨ Az úszás

 

Az órák számának csökkenése miatt a felső tagozaton idén sem lesz az úszás megszervezve. A működés hatékonyságát meg kell őrizni az alsó tagozaton. A Kisérés továbbra is szükséges, így kisebb a lemorzsolódás. Az első úszás óra feladata az uszodai házirend ismertetése és értelmezése. Fő feladat a vízbiztonság, a víz és az úszás szeretetének kialakítása a gyerekeknél. Ezt követően egy úszásnem készségszintű elsajátítása.

 

Hétfői órarend!

14:00 – 14:45

3. a osztály

14:45 – 15:30

3.b osztály

15:30 – 16:15

3.c osztály

 

Keddi órarend!

14:45 – 15:30

4. évfolyam vegyes csoport

15:30 – 16:15

4. évfolyam vegyes csoport

 

 

 

 

¨ Továbbképzés

 

A tanév során szükségesnek tartom házi továbbképzések megtartását. A téma a különböző kézi szerekre leírt gyakorlatok kiértékelése lesz. Emellett elkezdjük a „jó gyakorlattár” létrehozását, kialakítását.

 

 

¨ Sportnap

 

A diákönkormányzattal közösen célunk a „Challenge Day” eredményes lebonyolítása, melynek felelősét később jelöljük ki. Várható időpont: 2017. május végén, június elején.

 

 

¨ Sportszerek kezelése

 

A tavalyi évben eltűnt a labdák (foci, kosár) több mint fele. Nem fogunk labdát, kézi szert kiadni sem tanárnak, sem diáknak. Az osztályok szervezzék meg maguknak a szereket a délutáni foglalkozásokra

 

 

¨ Túrák szervezése

 

Idén is tervezzük túrák megszervezését.

téli sítúra:    Kőhler Ákos

 

 

 

 

 

 

 

Gödöllő, 2016. november 23.                       

 

                                                                        Kőhler Ákos   

                                                                    munkaközösség vezető