A könyvtárról

   A Damjanich János Általános Iskola Könyvtárát 2015 szeptember közepén vettem át Kolozsváriné Kottán Eleonóra tanító- informatikus könyvtárostól. 
A könyvtár állománya több mint 8000 dokumentum a tankönyvtárral együtt. 
A könyvtár 4 tanulói számítógéppel, internethasználattal rendelkezik. A gépeken a „VARÁZSBETŰ” program izgalmas játékokkal segíti gyermekeink gondolkodását, olvasási, számolási készségét.

   A  kötelező, ajánlott irodalmakon és a tankönyvtáron kívül tudományos és szórakoztató irodalom, enciklopédiák, lexikonok, szótárak, DVD-k, CD-k, CD-ROM-ok, VHS és magnókazetták, valamint a gyermekek érdeklődését szem előtt tartó kézműves füzetek, kreatív könyvek is megtalálhatóak. 

   A könyvtárban a nyitvatartási időben kölcsönzés, könyvtári órák, szakórák, kulturális programok (pl. Népmese Napja, Holland testvérváros tanulóinak-pedagógusainak fogadása, téli szavalóverseny, író-olvasó találkozó) zajlanak, valamint felkészülések tanulmányi versenyekre stb… 

A könyvtár célja:

·         tananyaghoz kapcsolódóan a tanulás-tanítás segítése, ismeretszerzés bővítés

·         a könyvtárhasználat alapismereteinek elsajátítása

·         a szabadidő értékes, hasznos eltöltése

·         a tanulók igényeinek, érdeklődéseinek megfelelő új könyvek beszerzése

   Iskolánk minden dolgozóját és tanulóját, aki csendre, pici nyugalomra, meghallgatásra, segítségre, kellemes olvasásra vágyik, szeretettel vár a Damjanich János Általános Iskola könyvtárában: 

Ildikó néni /Gróf Szabolcsné/